Международно правораздаване

Международно правораздаване

12.60 лв.

  • Книгата е посветена на правораздаването в международното публично право в двете му проявни форми – международен арбитраж и международно правосъдие. Основното внимание е отделено именно на международното правосъдие, като то е разгледано чрез най-авторитетния му представител – Международният съд на Организацията на обединените нации. Книгата представлява първото цялостно изследване в българската международноправна литература на устройството на този съд и съдопроизводството в него. Значението на изследването специално на съдопроизводството в Международния съд е, че позволява чрeз него да се разкрият спецификите на съдебния процес в международното публично право изобщо.

Подобни книги