Наказателно право на Република България. Обща част

Наказателно право на Република България. Обща част

14.40 лв.

 • Наказателно право на Република България. Обща част. Второ основно преработено и допълнено издание
  Настоящото издание представлява лекции по наказателно право, които авторът изнася пред студентите по право от различни юридически факултети. То има за предназначение да даде в достъпна форма познания за българското наказателно право на всички, които желаят да изучат неговите основни положения.
  Курсът лекции отговоря на системата на наказателното право и на наказателното законодателство (Наказателния кодекс), което се дели на обща и особена част.
 • ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ
 • След като през 2005 година направих второ издание на моите лекции по особената част на наказателното право на Р. България, сега представям на вниманието на читателите второ издание на лекциите ми по общата част на наказателното право. Сегашното издание на лекциите е продиктувано както от интереса към тях, така също и от немалкото промени в Наказателния кодекс, направени след първото издание през 2002 година. Допълвайки и преработвайки моите лекции, се постарах да преодолея и онези редакционни слабости, които успях да забележа в текста на първото издание. Желанието ми бе написаното да стане максимално достъпно за читателя.
  Лекциите могат да се ползват от всеки, който иска да се запознае с основните положения на българското наказателно право.
  Настоящото издание на лекциите по общата част на наказателното право е съобразено с промените в законодателството ни до 1 март 2009 година.
 • Авторът

Подобни книги