Английско-български юридически речник

Английско-български юридически речник

36.00 лв.

 • Това е подробният, издаден у нас, английско-български юридически речник, който включва:
  – 40 000 най-често употребявани думи в съвременния писмен и говорим английски юридически език;
  – Най-типичните изрази и фразеологични съчетания, характерни за англо-американската юриспреденция;
  – Най-употребяваните латински и старофренски думи и изрази, имащи място в англоезичния юридически свят.
  – Остарели английски юридически думи и изрази, които не са включени в други речници.
 • Речникът съдържа приложения:
  – Списък на най-често използваните съкращения в ангоезичната правна терминология;
  – Списък на международни, регионални и други организации, свързани с правото.

Подобни книги