Разследване на наркопрестъпления

Разследване на наркопрестъпления

16.20 лв.

Проблематиката, обхваната от настоящото изследване, е систематизирана в три глави.
В първата е направен исторически преглед на наркоманията като явление и са разгледани характеристиките на основните видове наркотични вещества. В същата глава са характеризирани и особеностите на престъпленията, свързани с наркотици, в наказателноправен, криминилистичен и криминологичен аспект.
Във втората глава са разгледани проблемите на образуването на наказателното производство, както и дейността на разследващите органи в този първоначален етап, подготвящ провеждането на разследването по същество, свързана с неговото планиране и изграждането на следствените версии. Към тази глава са отнесени и следствените действия от категорията на първоначалните и неотложните.
Трета глава е посветена на последващите следствени действия, както и на назначаването и провеждането на различни видове експертизи.

Искра Владова-Недкова е доктор по право и преподавател по криминалистика Юридическия факултет.

Подобни книги