Трудови отношения – 2022

Трудови отношения – 2022

36.00 лв.

Автори и съставители:
Лариса ТОДОРОВА, Мариана ВАСИЛЕВА,
Теодора ДИЧЕВА, Марио ПЪРВАНОВ

Целева аудитория: специалисти по труд и човешки ресурси; експерти по безопасност и здраве при работа, и длъжностни лица в КУТ/ГУТ; юристи и счетоводители; работодатели и синдикалисти, и техните организации; преподаватели и студенти във ВУЗ.

Всичко за трудовото законодателство и уредбата на трудовите отношения през 2022 година.

 • Специфика на трудовите правоотношения, в условията на C0VID-19
 • За задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Мерки и компенсации за запазване на заетостта през 2022 година
 • Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Книгата съдържа:

 • актуалните нормативни текстове на основните трудови закони и на най-важните подзаконови нормативни актове;
 • изчерпателен преглед на практиката на Върховния касационен съд, постановена през 2021 г.;
 • важни писма на Министерството на труда и социалната политика;
 • подробни и задълбочени авторски коментари и разяснения по прилагането на трудовото законодателство през 2022 г.;
 • експертни решения на казуси от практиката.

На сайта са достъпни:

 • всички нормативни актове на трудовото право;
 • актуалните колективни трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 516, ал. 4 от Кодекса на труда.

Авторският екип на годишника включва утвърдени и уважавани юристи по трудово право -дългогодишни автори в изданията на ИК „Труд и право“ и лектори в учебните семинари на НКЦ „Решение“.

Годишникът отразява състоянието на трудовото законодателство към 1 февруари 2022 г.

Подобни книги