Sale!
,

Морско посредничество в международното частно право

17.00 лв.

В този труд се излагат в общодостъпна форма същността на международния фрахтов пазар, неговите връзки и конюнктура. Подробно е описана правната техника на фрахтовите операции. Анализира се накратко развитието на търговския флот в света и на международните морски превози на товари след Втората световна война. Таблиците са заимствани от съчинението на C. F. H. Cufley „Oceans Freights and Chartering“. London, 1966. Коренни промени в световния търговски флот и в международните морски превози на товари след това не са настъпили. Очертани са основите на трамповото корабоплаване и условията на чартърите, както и основите на линейното корабоплаване и условията на договорите за международен морски превоз на товари само по коносамент.
Трудът е предназначен да бъде елемент от допълнителната литература в учебната програма по международно частно право, което в УНСС се изучава като задължителна учебна дисциплина от студентите по специалността „Право“ и като избираема учебна дисциплина от студентите по специалностите „Международни отношения“ и „Международни икономически отношения и бизнес“.

Brand

Иван Владимиров