Международно частно право

Международно частно право

13.50 лв.

Учебното помагало по международно частно право е предназначено за студентите от пети курс на Юридическия факултет на УНСС, които изучават тази задължителна учебна дисциплина. То е съставено с цел да подпомага студентите при изучаване на международното частно право, но НЕ замества учебника, който е основната правна литература, нито необходимостта от изучаване на правните източници и практиката. Наред с това препоръчително е ползването и на друга правна литература.

Подобни книги