Българско-английски терминологичен речник. Одит и счетоводство

Българско-английски терминологичен речник. Одит и счетоводство

21.60 лв.

 • Българско-английски терминологичен речник по одит и счетоводство с новата лексика в областта на одита и счетоводството.
  Най-често използваните, тясно специализирани, термини, тяхното английско съответствие и кратка дефиниция.
  Английска и американска терминология в областта на одита и счетоводството, употребявана в международната, английската и американската одиторска и счетоводна практика.
  Списъци на съкращения и акроними на световни и международни одиторски и счетоводни организации.
  Списъци на международните и Националните счетоводни стандарти на български и английски език.
  Полезни интернет адреси в областта на одита и счетоводството.

Подобни книги