Попълване масата на несъстоятелността в банковата несъстоятелност

Попълване масата на несъстоятелността в банковата несъстоятелност

16.20 лв.

Трудът на д-р Матей Матев „Попълване масата на несъстоятелността в банковата несъстоятелност“, който изследва исковете за попълване на масата на несъстоятелността при банковата несъстоятелност, е забележително явление в правната литература, посветена на проблемите на банковото законодателство.

С изследването си, д-р Матей Матев прави задълбочен анализ на изразените до момента теоретични схващания относно приложението на отделните разпоредби на отменителните искове, уредени в Закона за банковата несъстоятелност, на създадената до момента съдебна практика по приложението им, както и на релацията на тези искове, уредени в българската банкова несъстоятелност, с актовете на Европейския съюз и решенията на Съда на Европейския съюз.

Подобни книги