Sale!
,

МОДЕЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПАЗАРИ

14.40 лв.

Книгата е предназначена за студенти, изследователи и бизнес експерти в сферата на финансите, застраховането, финансовата математика, актюерството, теорията и управлението на риска. Авторът Павел Стойнов е дългогодишен преподавател по застрахователна и финансова математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има множество публикации в сферата на финансовата и застрахователната математика.

Brand

Павел Стойнев