Жалбата в данъчното производство

Жалбата в данъчното производство

13.50 лв.

Любка Ценова е доктор по данъчно право. Работила е като експерт в Главна данъчна дирекция към Министерството на финансите, в Съвета по законодателство на Министерство на правосъдието и като началник отдел и директор на Дирекция “Законодателна дейност и европейско право” на Народното събрание. Автор е на книгите “Основи на данъчното законодателство на ЕС”, “Новият закон за ДДС”, “Актуални правни аспекти на акцизите – европейски измерения”, “Данъчно облагане – съвременни тенденции” и др. Специализирала е в College of Europe в гр. Брюж, Белгия. От 2001 г. е кореспондент на издателска група IBFD – Нидерландия. Понастоящем е доцент по данъчно и трудово право във Висшето училище по застраховане и финанси в гр. София.
В монографията се изследва правната характеристика на жалбата в производството по обжалване на ревизионни актове, уредена в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В сравнителноправен аспект се разглежда правната уредба на производството по обжалване на ревизионните актове в държавите членки на Европейския съюз, САЩ, Русия, Китай и Турция.
Книгата е предназначена за юристи, както и за всички, които имат интерес от данъчно право и данъчен процес.

Подобни книги