Заповедното производство в България и ЕС

Заповедното производство в България и ЕС

Категория:

9.00 лв.

Изследването предлага съпоставителен анализ на заповедното производство в различните държави членки и неговите проекции във вътрешното право. Практически са разгледани необходимите действия, в тяхната последователност, за успешно провеждане на законосъобразна процедура в разгледаните държави – членки на ЕС.

Авторът Николай Ангелов е съдия, лектор в Национален институт на правосъдието, Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и др.

Подобни книги