Търговско право. Казуси. Съдебна практика

Търговско право. Казуси. Съдебна практика

16.20 лв.

Този сборник е съставен с цел да подпомогне студентите от специалността „Право“ да осмислят основните правни институти, преподавани по дисциплината „Търговско право“ в двете му части: дружествено право и търговски сделки. Осмислянето е предпоставка за развиване на важни за юриста способности и умения от значение за постановяване на законосъобразно и справедливо разрешение към конкретната житейска ситуация.

 

Подобни книги