Социална психология. Том 5. Изследователски дизайн. Статистическа обработка – SPSS. Интерпретация

Социална психология. Том 5. Изследователски дизайн. Статистическа обработка – SPSS. Интерпретация

9.00 лв.

  • Малко е да имаш мъдрост, трябва да знаеш как да си служиш с нея.
    Цицерон
  • Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
    Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.

Подобни книги