Кризите на преуспяващите фирми. Психология на мениджмънта на успеха

Кризите на преуспяващите фирми. Психология на мениджмънта на успеха

9.00 лв.

  • Монографията е обобщение на опита в организационното консултиране на няколкогодишна интензивна консултантска работа с български икономически организации както на автора, така и на неговия екип.
    Трудът представлява и практическо ръководство за консултативна интервенция – от договаряне на заданието и диагностиката до масирана интервенция и отчет за обратна информация на клиента. Всичко в него е практически проверено и тестирано.
    Не на последно място разработката е свидетелство за своето време. Тя илюстрира както манталитета на част от съвременните български бизнесмени и мениджъри, така и състоянието и проблемите на техните организации.
    Книгата е полезна за консултанти, мениджъри, бизнесмени, за психолози, социолози, икономисти.

Подобни книги