Социалната организация. Том 1. Част първа. Теория, диагностика, консултация

Социалната организация. Том 1. Част първа. Теория, диагностика, консултация

20.70 лв.

  1. „Човекът е страшно и диво животно, което за свое щастие живее в клетка, наречена цивилизация.“
    Шопенхауер
  2. Изцяло в духа на модерния хуманизъм на обществените науки, трудът представлява респектиращо по своята изчерпателност ръководство за компетентно и професионално консултиране. В него читателят ще намери пътя за разрешаване на повечето типови проблеми, които могат да възникнат в междуличностните отношения, в управлението на човешките ресурси и в изграждането на организацията.
    Плод на десетилетие и половина творчески търсения на автора, тритомникът е уникална ценност и гаранция за успеха на всеки, който се заема с организация и управление.
    Трудът е постижение и прецедент в областта на организационната наука и мениджмънта и съчетава в сече си висока теоретична ерудиция с широк прагматичен размах и откривателство.

Подобни книги