Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел

Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел

Категория:

22.50 лв.

  • Книгата съдържа първото издание на един малко проучен средновековен текст, познат по пет руски преписа от ХV-ХVІ в. Изданието е снабдено с пълен речник индекс и е придружено от коментар и лингвистично изследване. Направеното проучване показва, че паметникът съдържа не Хрониката на Синкел, а представлява хронографска компилация от Сътворението на света до основаването на Константинопол. Първата част е обширна извадка от Хрониката на раннохристиянския писател Секст Юлий Африкан, позната досега от науката по откъслечни фрагменти. Втората част съдържа извадка от Синкел за годините от Възкресение Христово до управлението на император Диоклециан и кратко допълнение за останалите години до основаването на Константинопол, взето от Хрониката на Теофан Изповедник, която няма славянски превод. Хронографският свод е възникнал във Византия в началото на ІХ в. Славянският превод е направен в края на ІХ – началото на Х в., когато глаголицата е в активна употреба.

Подобни книги