Поведение пред камера. Втора част. Телевизионни събеседници

Поведение пред камера. Втора част. Телевизионни събеседници

Категория:

10.80 лв.

  • В проучването на различните типове поведение в кадър на участниците в телевизионни предавания се анализират съвременните процеси от развитието на телевизиите, които протичат при функционирането на нежурналистическа изява. Обект на теоретично дефиниране са основни поведенчески предпоставки и фактори за действието на ефирното присъствие на събеседниците в различните телевизионни организации у нас. Структурирането на изследването се базира на дефиниране на теоретичната поведенческа методология и формулиране на специфичен понятиен апарат за анализ. Освен създаването на собствена теоретична терминология и отделна поведенческа теория са разработени и упражнения за формиране на поведение пред камера на телевизионните участници. Добавени са и упражнения за развитие на говорните умения.

Подобни книги