Отвъд мита

Отвъд мита

Категория:

10.80 лв.

 • Изследването е опит да се погледне „отвън” и „отвъд” мита за полския романтик Адам Мицкевич – опит, изключително ценен за себепознанието на всяка национална литература. Тематизирани са важни за литературната наука проблеми като: историята на литературния контекст в контекста на историята, миграцията и емиграцията на личността, стил, пространство и време на текста и др. Проследена е рецепцията на Адам Мицкевич в българското културно пространство.
 • БОЯН АСЕНОВ БИОЛЧЕВ е роден на 11.12.1942 г. в гр. София.
  Завършва гимназия в София. Следва полска филология В Ягелонския университет В гр. Краков, Полша – 1962-1968 г. През юни 1968 г. защитава магистърска степен като Възпитаник на проф. Кажимчеж Вика.
  Постъпва като аспирант В СУ „СВ. Климент Ох¬ридски” през 1969 г.
  През 1972 г. печели конкурс за асистент по полска литература В Катедрата по славянски литератури към факултета по славянски филологии. 1978 г. защитава докторска дисертация на тема „Драматургията на Станислав Виспянски”.
  През 1982 г. се хабилитира с книгата „Пътят на едно Възраждане” с подзаглавие – „Самобитност и европейски традиции в полския Ренесанс”. Доцент от 1982 go 1996 година.
  Доктор на филологическите науки през 1996 година с труда „Адам Бернард Мицкевич – между осанката на народния пророк и homo ludens”. От 1996 година професор.
  Ръководител на Катедрата по славянски литератури от 1992 година.
  1991-1993 година – заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски”.
  От 1995 година е Декан на факултета по славянски филологии. През октомври 1999 година е преизбран за Декан на факултета.
  Автор е на над двеста научни публикации – студии, статии, предговори, научни съобщения, издал е монографиите „Драматургията на Станислав Виспянски”, „Пътят на едно Възраждане” и „Отвъд мита”.
  Подготвено е за печат панорамното изследване – „Полската литература”.
  От 1998 година е Председател на секция „Сравнително литературознание” към Световния съвет на славистите.
  Автор е на 14 белетристични книги. Негови романи и разкази са преведени на няколко европейски езика.
  Автор на сценариите на шест игрални филма.
  Международни награди:
  „Сребърен лачено” 3а сценария на филма „Дяволското оръжие” в Авелиньо, Италия, 1985 г.
  „Златен лачено” 3а сценария на филма „Вик 3а помощ” в Авелиньо, Италия, 1987 г.
  Автор на сценария на десетсерийния филм „Славянската цивилизация”, копродукция на Българската национална телевизия и RAI, с режисьор световно известният документалист Фолко Куиличи. Филмът е разпространен в 136 страни в света.