Sale!
,

Сборник определения на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация 2000 г. – 2009 г.

15.30 лв.

В сборника са включени извадки от мотивите на решенията и определенията, постановени от 2000 г. до 31 октомври 2009 г. Над всяка извадка от мотивите на решение или определение са посочени разпоредбите от нормативните актове, до които те се отнасят, както и анотация, отразяваща същността на публикуваните мотиви.

Brand

Златимир Орсов