Съвременното международно правораздаване. Том I. Международен арбитраж и международни съвременни институции

Съвременното международно правораздаване. Том I. Международен арбитраж и международни съвременни институции

13.50 лв.

Автори: Александър Драгиев, Атанас Додов, Диана Ковачева, Александър Янков, Денчо Георгиев, Маргарит Ганев

Подобни книги