Sale!
,

Прилагане на Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) в България

32.40 лв.

Професионален коментар и разяснения
Таблица за съответствие между Европейската и Националната класификации
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011)

Brand

Елка Димитрова Ивайло Найденов