Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! 2008 – 2018

Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! 2008 – 2018

23.40 лв.

„С правна сделка може да бъдат учредени или прехвърлени също ограничени вещни права върху недвижим имот, които правният ред е признавал – при учредяването им (напр. правото на обитаване на жилище), или признава – към момента на прехвърлянето: право на строеж, право на ползване и поземлените сервитути. Ограничените вещни права обаче са изчерпателно посочени в закона, страните не могат да учредят нито да прехвърлят ограничено вещ но право, което правният ред не признава.“​

Подобни книги