Sale!
,

Вещно право

22.50 лв.

Осмо основно преработено и допълнено издание

Тази книга обхваща основните въпроси от системата на българското вещно право – общо учение за вещите, видовете вещни права, способите за тяхното придобиване и защита, владението и вписванията в имотния регистър. В нея е направено обобщение на съвременните научни постижения и на съдебната практика в областта на вещното право. Материята е съобразена с учебните програми и хорариума на едноименната учебна дисциплина, която се изучава в юридическите факултети на висшите училища и затова може да се ползва като учебник по вещно право. Тя е предназначена преди всичко за студенти – юристи, но би представлявала интерес и за практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси, както и за широк кръг граждани, поради достъпния стил на изложението. Настоящото осмо издание е преработено и допълнено с оглед промените в нормативните актове и развитието на доктрината и съдебната практика в тази област.

Учебникът е включен в настоящата учебна програма за вузовете – БСУ, ПУ, УНСС.

Brand

Георги Боянов