Правителствени и неправителствени международни организации

Правителствени и неправителствени международни организации

22.50 лв.

 • Междуправителствени организации;
  Международни неправителствени организации;
  Международен орган за морското дъно;
  Международни съдебни органи;
  Международни конференции;
  Постоянни и временни междуправителствени и неправителствени органи.

Подобни книги