По някои проблеми на психологията, педагогиката, логиката, философията, субективността, обективността, културата и мъдростта в правото

По някои проблеми на психологията, педагогиката, логиката, философията, субективността, обективността, културата и мъдростта в правото

Категория:

32.40 лв.

В настоящия си труд – По някои проблеми на психологията, педагогиката, логиката, философията, субективността, обективността, културата и мъдростта в правото, авторът не само изяснява в теоретичен план редица възлови проблеми на философията, психологията, етиката, социологията и педагогиката в правото, но уточнява някои от най-често използваните понятия и категории в тези дисциплини, като с това способства да се завиши ефективността на юридическата дейност и нейният хуманизъм.

За написването на книгата Димитър Киров е използвал богат теоретичен и приложен материал. Разработва и проблема за личността изобщо и по-специално за личността в правото, като застъпва тезата, че той – юристът, като човек и личност трябва да е същевременно и носител най-високите човешки добродетели. Книгата е написана на разбираем език, макар, че обсъжда сложни проблеми на науката. Както авторът пише в своя послеслов, книгата не е четиво за развлечение, а труд имащ за цел да обогати познанията в една от най-значимите обществени дейности – тази в областта на юрипруденцията и практиката в правото. Обемно е и музикалното му творчество – композирал е над 150 опуса с класическа, симфонична, развлекателна, песенна и балетна музика. Известен е сред музикалните ни среди като Българският Клайдерман.

Подобни книги