Основи на гражданското право

Основи на гражданското право

18.00 лв.

  • В тази книга се разглеждат основните въпроси от системата на българското гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, право на интелектуалната собственост, семейно и наследствено право. Изградена е върху общоприети от съвременната правна наука постижения. Тя е обобщение на българското законодателство и богатата литература в тези области на правото и е предназначена за широк кръг читатели – студенти в юридически и икономически специалности, практикуващи юристи, търговци и граждани.

Подобни книги