Sale!
,

Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване

18.00 лв.

Това е първото монографично изследване в областта на здравното осигуряване в българската осигурителноправна литература

Основната цел на автора е общотеоретичното осмисляне на осигурителните правоотношения по задължителното здравно осигуряване в посока изграждането на ясна система от правоотношения в разглежданата материя. Анализирано е историческото развитие на правната уредба по задължителното здравно осигуряване. Направен е правен преглед на международноправната уредба и на правната уредба в Европейския съюз по темата.

Brand

Атлиана Милева