Ново вещно право

Ново вещно право

14.40 лв.

 • Кратко съдържание:
  * Въведение
  * Владение
  * Собственост
  * Права върху чужда вещ
  * Придобиване и загубване на собствеността и другите вещни права по договор
  * Придобиване по давност
  * Придобиване движими вещи с добросъвестно владение
  * Съединяване, отделяне, преработване, завладяване и изоставяне
  * Защита на собствеността

Подобни книги