Международните преговори в областта на сигурността. Теория и практика на проблема в условията на трансформираща се международна

Международните преговори в областта на сигурността. Теория и практика на проблема в условията на трансформираща се международна

18.00 лв.

  • Проблемът за сигурността като обект на международни преговори
    – Въздействие на международната среда върху преговорите в областта на сигурността
    – Преговорната стратегия на България като малка страна по въпросите на сигурността
    – Международни преговори за постигане на сигурност в Югоизточна Европа: въпросът за предпреговорите

Подобни книги