Sale!
,

Международният договор – източник на международното частно право

22.50 лв.

Автори: Николай Натов, Боряна Мусева, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Васил Пандов, Ясмина Андреева, Станислав Йордански, Йорданка Зидарова, Ивелин Кирчев

Книгата представлява сборник научни изследвания на Катедра “Международно право и международни отношения” при Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”, представени на Конференцията на Катедрата, проведена на 20 декември 2012 г. Сборникът се посвещава на 120-годишнината на Юридическия факултет и на нашите първоучители по Международно частно право – с благодарност и признателност.