Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО

Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО

18.00 лв.

Съдържание:

Към учението за иновационната стипулация

Съзнателно получаване на недължимо

IUS DISTRAHENDI при залог и при фидуция

Подобни книги