История на международните отношения в най-ново време. Книга първа

История на международните отношения в най-ново време. Книга първа

17.10 лв.

  • Трудът по история на международните отношения от края на Първата световна война до наши дни е плод на дългогодишни изследвания и системно изучаване на извори, документи и научна литература. Книга първа на изследването е посветена на проблемите, процесите и повратите в глобалната система на международни отношения от 1918 г. до 1960 г.
    Проф. дин Христина Мирчева е преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя изнася лекционни курсове по съвременна история на света, история на международните отношения и на регионалните конфликти през ХХ век и история на съвременна Азия.

Подобни книги