Деветнадесетият век на Европа от Френската революция до Първата световна война

Деветнадесетият век на Европа от Френската революция до Първата световна война

7.11 лв.

  • Авторът на книгата, преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, предлага на българския читател един кратък, синтезиран поглед върху основните събития в Европа в периода от Великата френска революция до Първата световна война.
    Макар заглавието на книгата “Деветнадесетият век на Европа” хронологически да не отговаря на периода от 1789 до 1918 г., с него авторът иска да подчертае общите за Европа еволюционни и революционни промени в развитието на икономиката, социалните структури и политическите модели. Тези промени започват с Френската революция, която разтърсва силно Европа и предопределя в голяма степен последващото й развитие. Политическите идеи, довели до победата на буржоазията във Франция, вече шестват в цяла Европа. Действайки в различна степен и съобразно спецификата на отделните нации и региони, тези идеи разчистват пътя на буржоазията към властта. Индустриалната революция и бурното икономическо развитие през XIX в. прави Европа богата и активизира колониалните интереси на големите европейски сили. Това засилва противоречията помежду им и допринася за избухването на Световната война от 1914-1918 г.
    Тази книга е своеобразно продължение на „Поглед към Новото време (Европа през ХVI-ХVIII век)” и дава възможност на читателя да се запознае с основните политически събития в Европа от края на XV до началото на XX в.

Подобни книги