Гражданско право на Република България. Обща част. Дял II

Гражданско право на Република България. Обща част. Дял II

21.60 лв.

Второ издание

Основно преработено и допълнено

Нова редакция проф. д-р Огнян Герджиков

Подобни книги