Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари

Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари

31.50 лв.

Книгата включва Договора за ЕС, Договор за функционирането на ЕС, протоколи и декларации, коментари.

Коментарите са на дългогодишните преподаватели в Международната магистърска програма “Право на ЕС” на СУ: проф. Жан-Пол Жаке, бивш главен юрист на ЕС (до 2009 г.), главен съветник в кабинета на Генералния секретар на Съвета на ЕС, проф. Доминик Ритленг – Референт в Съда на ЕС и на преподавателите по право на ЕС в Софийския университет доц. Юлия Захариева, Христо Христев и ръководителят на програмата д-р Атанас Семов.

Подобни книги