Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма

Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма

Категория:

18.00 лв.

Д-р Росен Карадимов води лекционния курс по дисциплината “Правен режим на интелектуалната собственост” в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и курс по “Авторско право” във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св.Климент Охридски”. Завършил е националната гимназия за древни езици и култури “Св. Кирил Философ” и Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Народен представител на VІІ-мо Велико народно събрание и ХХХVІ-мо Народно събрание. Адвокат в Софийска адвокатска колегия. Член на работна група “Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост” към Съвета по европейски въпроси към МС.

Подобни книги