Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс

16.20 лв.

След влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс в практиката възникнаха много въпроси, свързани с прилагането му. Тази книга, представляваща тематичен коментар на новото в гражданския процес, обхваща най-важните и актуални проблеми в материята. Изложението систематично следва структурата на ГПК, с акцент върху анализа на най-важните процесуални институти. В това допълнено и актуализирано издание са взети предвид измененията на ГПК, а най-новата съдебна практика е анализирана и систематизирана.
Книгата е с определена практическа насоченост и представлява интерес за всеки, който се занимава с проблемите на гражданския процес.
Красимир Влахов е съавтор на книгата „Вещно право. Практически проблеми”. Той е съдия с дългогодишен стаж, преподавал е в Националния институт на правосъдието, а от 2008 г. е председател на Районния съд в София.

Подобни книги