Административно право. Специална част

Административно право. Специална част

17.10 лв.

Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на дисциплината “Административно право. Специална част”. Предмет на анализ е нормативната уредба в един от най-важните отрасли на държавното управление. С това се поставя началото на процеса по усъвършенстването в областта на административното право.

Подобни книги