50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдещe

50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдещe

27.00 лв.

Сборник с доклади от научна конференция, организирана от катедра “Административноправни науки” и катедра “Наказателноправни науки” на Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, посветена на 50-ата годишнина от влизането в сила на Закона за административните нарушения и наказания, проведена на 16 декември 2019 година.

Подобни книги