Завършване на досъдебното производство

Завършване на досъдебното производство

12.60 лв.

Настоящото монографично изследване си поставя две основни цели. Първата е създаване на ясна методологическа рамка за работата на разследващите органи и прокурора, свързана с края на досъдебната фаза. Втората се фокусира върху преодоляване на нормативните пречки за постигане на ефективен досъдебен процес.

Разгледани са подробно, в тяхната взаимовръзка, последният стадий на досъдебното производство – “Действия на прокурора след приключване на разследването” и неговата естествена основа – предявяването на доказателствените материали и изготвяне на “мнение”.

Изследването съдържа информация за чужди нормативни решения и богата съдебна практика, което предполага възможност за неговото използване в обучението на студентите в юридическите факултети и Академията на МВР, а също би било в помощ и на практикуващите в тази област на правото юристи.

Авторът е доктор по право, преподавател по наказателен процес.

Подобни книги