ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА СЪОТВЕТСТВАЩО НА ПРАВОТО НА ЕС ТЪЛКУВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВНИ НОРМИ

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА СЪОТВЕТСТВАЩО НА ПРАВОТО НА ЕС ТЪЛКУВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВНИ НОРМИ

26.10 лв.

Съответстващото на Правото на ЕС тълкуване представлява влагане в една вътрешна правна норма на смисъла и последиците, които Правото на ЕС изисква, и премахване от тълкуването на тази норма на всеки смисъл и последици, които са несъвместими с него. То е правилното тълкуване при прилагане на всяка вътрешна правна норма, попадаща – пряко или косвено – в приложното поле на Правото на ЕС.

Подобни книги