Учебно помагало по наказателен процес

Учебно помагало по наказателен процес

13.50 лв.

Помагало по наказателен процес от Герасим Геров – 2022 г.

Ползване на относимата практика (в това число тълкувателна) на съдебните инстанции. Развиване на умения за тълкуване на нормативната база и практическите решения с цел точното им прилагане в процеса.

Откриване на проблемни моменти в нормативната база, доктирината и методическите ръководства и търсене на начини за тяхното решаване.

Практически умения, които да бъдат полезни при работата в правоохранителните и правораздавателните органи.

Подобни книги