Тестове и казуси по наказателен процес. Второ преработено и допълнено издание

Сборник с тестове и казуси по наказателен процес

Тестове и казуси по наказателен процес. Второ преработено и допълнено издание

21.00 лв.

Помагалото „Тестове и казуси по наказателен процес се състои от две части – тестови въпроси и наказателнопроцесуални казуси. Включва верните отговори на тестовите въпроси и примерни решения на казусите.

Помагалото „Тестове и казуси по наказателен процес ще бъде полезно за студентите в юридическите факултети, които изучават дисциплината „Наказателнопроцесуално право“. За студентите, които се подготвят за държавен изпит по „Наказателноправни науки“. За завършилите юристи, на които им предстои да се явят на изпити за младши магистрати и за адвокати и младши адвокати. За преподавателите по наказателен процес при подготовката и провеждането както на упражненията, така и на изпитите по тази учебна дисциплина.

Подобни книги