Търговски сделки

Търговски сделки

17.82 лв.

  • Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на търговските сделки. Разгледана е общата уредба на търговските сделки – правна характеристика; сключване и изпълнение; неизпълнение; търговски обезпечения и прехвърляне на права.
  • Подробно е анализирана проблематиката на уредените в Търговския закон и в други закони търговски сделки: търговска продажба; договор за лизинг; комисионен договор;
    спедиционен договор; договор за превоз; договор за застраховка; договор за текуща сметка; банкови сделки; менителница, запис на заповед, чек; факторинг и франчайзинг.
  • Изданието е съобразено със законодателните промени и отразява актуалната съдебна практика. Съдържанието е обогатено с нова материя – обезпеченията по договорите за финансови обезпечения, правилата на Инкотермс, платежните карти, както и факторинга и франчайзинга.
  • Авторският труд е съобразен със законодателството към 10 октомври 2015 г.

Подобни книги