Sale!
,

Сделки с имоти и ново строителство

37.80 лв.

 • Съдържание:
  • Книгата представя различните аспекти на сделките с вещни права и правните отношения при новото строителство, рисковете при сделки с имоти, брокерското посредничество и проблемите на пазара на недвижими имоти.
  • Очертани са характеристиките на правото на собственост, правото на строеж, сервитутите, нотариалните производства, неизпълнението и недействителността и други практически въпроси в контекста на сделките с имоти.
  • Подробно е представена правната проблематика при новото строителство, учредяване и упражняване на правото на строеж, предварителният договор, договорът за строителство и др.
  • Авторският коментар е подкрепен с обстоен и задълбочен анализ на актуалната съдебна практика.

  Целевата аудитория: практикуващите юристи и специалисти в инвестиционния и строителния процес – адвокати, нотариуси и съдии по вписванията, брокери на недвижими имоти, частни съдебни изпълнители, и други професионално ангажирани участници в сделките с имоти и строителството.