Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес

Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес

14.40 лв.

Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес 2021 година

Съкратеното съдебно следствие в първа инстанция е въведено с действащия НПК, приет през 2005 година, в сила от 29.04.2006 г. За недългия период на действието му, правната му уредба претърпя значителни изменения и допълнения.

Книгата би била полезна за студенти по право и за всички лица, чиято професионална дейност е свързана с участието в наказателни дела.