Разследване на компютърни престъпления

Разследване на компютърни престъпления

16.20 лв.

Д-р Искра Владова-Недкова е преподавател по криминалистика в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и хоноруван преподавател по криминология в Нов български университет, с практически опит в разследването на тежки престъпления в отдел „Досъдебно производство“ на Столичната дирекция на вътрешните работи. Автор е и на монографията „Разследване на наркопрестъпления“.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Глава първа. Общи положения относно компютърната престъпност

Терминологични бележки

История на компютърната престъпност

Обща характеристика на компютърната престъпност

  1. Наказателноправна характеристика
  2. Криминологична характеристика
  3. Криминалистична характеристика

Глава втора. Първоначален етап на разследването

  1. Образуване на досъдебното производство
  2. Изграждане на следствени версии и планиране на разследването
  3. Оглед, претърсване и изземване. Обиск

Глава трета. Последващ етап на разследването

  1. Разпит на свидетели
  2. Разпит на обвиняеми
  3. Експертизи

Заключение

Библиография

Подобни книги