Публичната продан чрез частен съдебен изпълнител

Публичната продан чрез частен съдебен изпълнител

17.91 лв.

Публичната продан се оформи като най-значимия и ефективен изпълнителен способ, чрез който съдебните изпълнители реализират имуществени активи на длъжниците. Особено широката си популярност този способ придоби след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители, а с течение на времето, поради изключително големия брой публични продани извършени след финансовата криза, както и поради немалкото промени в процесуалния закон, в практиката се формираха множество въпроси и казуси, чиито разрешаване и до днес е проблематично.

Книгата съдържа детайлно изследване на всички действия от подготовката до реализирането на публичната продан, както и коментар на редица специфични казуси, които не са намерили своето разрешение в доктрината и съдебната практика.

 

Димитър Иванов е доктор по гражданско и семейно право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Правен консултант с дългогодишна практика в областта на облигационното, търговското право и принудителното изпълнение по реда на ГПК, ДОПК, ЗОЗ и ТЗ.

Автор на книгите:

  • „Особеният залог в българското право“;
  • „Изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ“, в съавторство с ЧСИ Делян Николов;
  • „Възбраната – практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване“, в съавторство с адв. д-р Ивайло Василев.

 

Подобни книги