Престъпления против републиката

Престъпления против републиката

Категория:

14.40 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

Глава първа ИЗМЯНАТА ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

1. Общи бележки

2. Измяната по чл. 95 НК

3. Измяната по чл. 96, ал. 1 НК

4. Измяната по чл. 96, ал. 2 НК

5. Измяната по чл. 96, ал. 3 НК

6. Измяната по чл. 97 НК

7. Измяната по чл. 97а НК

8. Възможни нови изменнически престъпления

Глава втора ПРЕДАТЕЛСТВО И ШПИОНСТВО

1. Общи бележки

2. Предателството по чл. 98 НК

3. Предателството по чл. 99 НК

4. Предателството по чл. 100 НК

5. Предателството по чл. 101 НК

6. Предателството по чл. 102 НК

7. Предателството по чл. 103 НК

8. Съставите на шпионство

Глава трета ДИВЕРСИЯ И ВРЕДИТЕЛСТВО

1. Общи бележки

2. Диверсията по чл. 106 НК

3. Вредителството по чл. 107 НК

Глава четвърта ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

1. Престъплението по чл. 108 НК

2. Тероризмът по чл. 108а НК

3. Престъплението по чл. 109 НК

4. Заканата с престъпление по Глава първа от НК

5. Престъпления против други държави

6. Приготовление към престъпление по Глава първа от НК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Подобни книги